Roman Hlawacz fotografia artystyczna

Roman Hlawacz artysta fotografik

 

Urodzony 8 kwietnia 1944 w Tarnopolu. Jest absolwentem Studium Fotografii i Filmu w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W 1985 roku został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików. Pracował jako fotoreporter prasowy, instruktor fotografii i filmu oraz wykładowca. Przez wiele lat dokumentował, fotografował i filmował obiekty przemysłowe.  W 2005 został mianowany na Instruktora Krajoznawstwa Polski.

W dorobku twórczym ma ponad 120 wystaw autorskich, udział w ponad 500 zbiorowych wystawach fotograficznych oraz konkursach filmowych w kraju i za granicą.

Swoje prace prezentował w wielu krajach, m. in. w Austrii, Chinach, Korei, Brazylii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Wenezueli  i na Węgrzech.

Jest autorem, współautorem i wydawcą wielu książek, jak m. in. Śląsk Opolski – zabytki i przyroda (2000), Moszna – zamek i park (1996, 1999), Jubileusz 50-lecia ZAK (1998), Góra św. Anny (2003), Przyroda Śląska Opolskiego (2003), Opole – miasto, Stadt, town (2004), Śląsk Opolski – dziedzictwo i współczesność (2005), Almanach fotografii opolskiej (2008), Architektura Opola wpisana w dzieje miasta (2008), Opolskie z lotu ptaka, Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego (2008).

Otrzymał m.in. Złotą Odznakę Fotoreportera, Brązowy medal na Światowym Festiwalu Filmów Amatorskich UNICA w Ostendzie (Belgia 1973) za film Dylemat, Dyplom Honorowy Wojewody Opolskiego za aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu artystycznego i społeczno-kulturalnego, Odznakę Honorową Zasłużonemu Opolszczyźnie, Brązową Odznakę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, Odznakę za Zasługi dla Miasta Opola, Nagrodę Artystyczną Wojewody Opolskiego za wybitne osiągnięcia w fotografii artystycznej, List Gratulacyjny i honorowe wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Nagrodę Miasta Opola za całokształt dokonań w dziedzinie fotografii artystycznej, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Opolskiego, Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, List Gratulacyjny Parlamentu Europejskiego za promocję Śląska Opolskiego w Europie i na świecie, Wyróżnienie Ministra Sportu i Turystyki Odznaką Honorową za Zasługi Dla Turystyki (2022), wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie EISA Maestro Award 2022.

W latach 1983-84 przebywał na urlopie twórczym w Caracas w Wenezueli, gdzie zaprezentował dwie wystawy indywidualne: Ventanas y Puertyas de La Guaira (Okna i drzwi La Guaira) w 1983 roku oraz Inscripcion fotologica (Zapis fotologiczny) w 1984. Otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt Odra – temat rzeka składający się z czterech wystaw:  Dawna Odra, Żegluga na Odrze, Nadodrzańskie krajobrazy kulturowe i Flis odrzański, prezentowane w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie oraz w Hali Stulecia – Wrocławskim Centrum Kongresowym, następnie w Muzeum Śląska Opolskiego oraz w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Roman Hlawacz od ponad 60 lat jest obecny w życiu kulturalnym Śląska Opolskiego jako organizator i współorganizator działań popularyzujących region. Bierze czynny udział w przedsięwzięciach Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Dolnośląskim we Wrocławiu. Jest prezesem Fotoklubu Opole.

Rejestruje różne oblicza współczesności i poszukuje nowych form narracji, które pozwalają na bogatsze możliwości interpretacji obrazu fotograficznego. Interesują go przestrzenie i miejsca, w których przebywa człowiek, a szczególnie ulica i tętniące na niej życie. Także relacje międzyludzkie i te zjawiska kulturowe, które wpływają na rozwój społeczny. Liczne podróże i ciekawość świata pozwalają mu na zachowanie dystansu oraz indywidualną interpretację zachodzących zmian – fikcja i realność w naszym świecie przenikają się bowiem nieustannie, zacierając między sobą granice, co można wyrazić językiem obrazu fotograficznego. Podróżując, nie tylko poznaje inne kraje, ale także nabiera dystansu do wielu aspektów życia.